Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković

ponosno predstavlja

NOVU KNJIGU Jovana D. Marjanovića

 • Knjiga koja će promeniti dosadašnje poglede na istoriju!
 • Vodič za tumačenje istorijskih migracija naroda pomoću populacione genetike
 • Kapitalno delo u kom je sklopljen mozaik porekla svih naroda na Balkanu
 • Knjiga o kojoj se govori u medijima: Večernje Novosti, Alo, Srbija Danas...
 • Knjiga koja je uzburkala region!
 • Slobodan Jarčević: „...celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova”

example

kliknite na sliku za uvećanje

 

Genetika Stare i Nove Evrope

Poreklo naroda jugoistočne Evrope        [štampano izdanje]

[multidisciplinarno istraživanje]

autor: Jovan D. Marjanović, dipl. inž.

(5 komentara)


Cena: 850 din. (EUR 8,00) bez poštarine  [ćirilica, crno-bela štampa]

Cena: 1.700 din. (EUR 16,00) bez poštarine  [ćirilica, štampa u boji]

Dostupno.

Knjigu možete poručiti pouzećem (plaćanje se vrši kada poštar donese knjigu na kućnu adresu - važi samo za isporuke na teritoriji Srbije) ili uplatom na račun pre slanja - da izvršite porudžbinu molimo Vas ispunite Narudžbenicu

vrsta štampe (izaberite)
Porudžbine iz inostranstva možete izvršiti plaćanjem putem kreditnih kartica ili PayPal-om nakon čega će Vam knjiga biti dostavljena registrovanom avionskom pošiljkom - da izvršite porudžbinu molimo Vas izaberite prvo vrstu štampe (crno-bela ili u boji) i kliknite na dugme levo Buy Now.
 
 

U ovoj knjizi saznaćete

 • Šta je haplotip, a šta je haplogrupa?
 • Da li su genetski Adam i genetska Eva živeli zajedno?
 • Koji su najstariji narodi u Evropi?
 • Da li svi beli ljudi potiču od jednog praoca starog 10.000 godina?
 • Kada je na Balkanu bilo zlatno doba bez ratova?
 • Šta je uzrok ledenih doba?
 • Otkud kokain i nikotin u egipatskim mumijama?
 • Otkud kukuruz u Indiji pre Kolumba?
 • Ko su bili Arijevci?
 • Čiji je bio jezik Indoevropljana?
 • Šta Latini imaju zajedničko sa Grcima i Letoncima?
 • Zašto Šlimanova Troja ne može biti Homerova Troja?
 • Da li su Etrurci bili Sloveni?
 • Da li su Iliri izumrli?
 • Gde su nestali Dačani?
 • Zašto je Rumunija puna slovenskih toponima?
 • Ko ima više slovenskih gena: Srbi ili Mađari?
 • Imaju li Albanci ilirskih gena?
 • Zašto Bugari ne govore ruski jezik doseljenih Slovena?


Opis knjige

ISBN: 978-86-88883-09-2 | Godina izdanja: avg. / sept. 2018. | Izdanje: 1. i 2. izdanje na srpskom jeziku

Razvoj genetike je u poslednjoj deceniji sasvim promenio gledište na istoriju naroda Evrope, pri čemu su mnogi bili veoma iznenađeni sa njenim nalazima. Ta iznenađenja su toliko velika da više ne mogu da se ignorišu, pa je došlo vreme da se pišu novi udžbenici, ne samo istorije već i praistorije Evrope.

Autor je uspeo da sklopi mozaik o poreklu svih naroda jugoistočne Evrope i reši sukob autohtone i doseljeničke škole o pitanju porekla srpskog naroda. Pokazalo se da istina nije crno-bela već šarena, ali ipak bliža autohtonoj školi o poreklu naroda jugoistočne Evrope. Genetika je dokazala genetsku sličnost svih naroda na Balkanu. Da je na tom prostoru bilo masovnog doseljavanja Slovena, Bugara i Mađara tada genetska sličnost naroda jugoistočne Evrope ne bi bila moguća.

Autor je posebno obradio problem sa indoevropskim narodima i njihovim poreklom. Genetika je otkrila da severni narodi u Indiji imaju istu glavnu haplogrupu kao Sloveni i Persijanci. Time su Sloveni postali veza između Evrope i Indije, a ne Germani, kako se ranije mislilo.

Dat je pregled popularnih teorija kao i genetski nalazi Anatolija Kljosova, njegova viđenja o poreklu tih naroda i njegove kritike postojećih teorija. Iako se autor slaže sa većim delom njegovih otkrića, dao je i kritiku pojedinih mišljenja Kljosova. Autor, naime, ne podržava Kljosovljevo viđenje o poreklu indoevropskog jezika kao ni njegovu kritiku Teorije paleolitskog kontinuiteta Maria Alineia.

Dat je i pregled više teorija o prapostojbini Slovena kao i kritička analiza teorije o močvari Polesju kao mogućoj prapostojbini. Kako je moguće da bilo koji narod može da živi u močvari, a naročito onaj koji se bavio poljoprivredom?! Kako je moguće da nakon što su Evropom prohujali Huni, Goti i Avari odjednom su Sloveni izašli iz močvare i zaposeli pola evropskog kontinenta?!

Ova knjiga obrađuje mnoge teme, počev od genetike i genealogije pa do porekla rasa i hronologije praistorijskih doba. Knjiga takođe obrađuje mitsko doba stare Grčke, Makedonije i Rima i pruža dokaz o genetskom poreklu tih naroda. Analizirane su i popularne teme, kao kontakti Minojske civilizacije sa Severnom Amerikom i problem sa lokacijom Homerove Troje, jer pozicija Šlimanove Troje ni malo ne odgovara Homerovom opisu okoline tog grada. Takođe je dat i kratak pregled istorije antičkih naroda na Balkanu, kao i Kelta i Germana i Slovena koji su svojim seobama uticali na genetiku jugoistočne Evrope.

prikaži više

Ova knjiga se sastoji od devet poglavlja sa različitim temama. U prvom poglavlju je objašnjena genetika kako bi čitalac shvatio šta su haplogrupe, a šta su haplotipovi i kako se oni tehnički očitavaju. Tu je objašnjena i uloga genetike u identifikaciji ljudi. U drugom poglavlju su obrađene Y hromozomske haplogrupe u Evropi. Treće poglavlje objašnjava teoriju o afričkom poreklu čoveka kao i teorije o ledenom dobu i daje pregled kultura paleolita i mezolita. Četvrto poglavlje obrađuje neolit na teritoriji Stare Evrope koju je odredila Marija Gimbutas (1921–1994), litvansko-američki arheolog. U petom poglavlju su date glavne kulture bronzanog doba u Evropi kao i teorija o plovidbi Minojaca do Severne Amerike u potrazi za čistim bakrom. Šesto poglavlje obrađuje teorije porekla Indoevropljana. Što se genetike tiče, autor je obradio teoriju koju je dao rusko-američki geneaolog i biohemičar dr Anatolij Kljosov pri čemu je izvršio i kritiku nekih njegovih zaključaka. Sedmo poglavlje obrađuje Herojsko doba stare Grčke i Italije. Autor je odredio haplogrupe pojedinih plemena od kojih su nastali antički Grci. Takođe je dat pregled teorija o poreklu antičkih Makedonaca, Rimljana i Etruraca. Autor se posebno osvrnuo na problem Trojanskog rata i lokacije Homerove Troje. Osmo poglavlje daje pregled antičkih naroda: Ilira, Tračana, Dačana, Kelta, Germana i Slovena. Deveto poglavlje detaljno obrađuje poreklo naroda jugoistočne Evrope: Srba, Hrvata, Rumuna, Vlaha, Albanaca, Bugara i Mađara. Pored pregleda poznate istorije autor je izvršio detaljnu analizu haplogrupa koliko je to bilo moguće za pojedine narode. Autor je uspeo da odredi maksimalne procente gena koje su mogli doneti došljaci na Balkan kao i procente antičkih starosedelaca.

 • Gen i genetski kod, vrste genetskih profila
 • Y haplogrupe Evrope
 • Teorija o afričkom poreklu čoveka
 • Paleolitska revolucija
 • Genetika i nasleđivanje
 • Neolit u Staroj Evropi
 • Bronzano doba Evrope
 • Hipoteze o poreklu Indoevropljana i genetska istraživanja porekla Indoevropljana
 • Poreklo Ilira
 • Stvaranje grčke nacije
 • Plemena antičkog doba (Iliri, Tračani, Dačani, Kelti, Germani, Sloveni)
 • Poreklo srpskih haplogrupa

smanji sadržajPreporuke i mišljenja

Slobodan Jarčević, istraživač, publicista, koautor knjige Izmišljeno doseljavanje Srba

Prirodnim naukama do istine u društvenim naukama

U posveti ovoj svojoj knjizi, Jovan D. Marjanović je preporučio otpor krivotvorenoj savremenoj istoriji evropskih naroda, čime su preci Srba i ostalih Slovena predstavljeni kao divlji narod i neobrazovan, te je opismenjen, od strane Germana i Romana tek u devetom stoleću Nove ere. Osvrćući se na ovu podmuklu izmišljotinu o slovenskim precima, Jovan D. Marjanović je uputio čitaocu kratku posvetu, na osnovu koje se lako zaključuje – da su falsifikate o slovenskim drevnim, antičkim i ranosrednjevekovnim precima prihvatile sve državne i naučne ustanove u slovenskim zemljama. Evo te posvete: prikaži više

„Ovaj rad posvećujem svim ljubiteljima istorije koji misle svojom glavom i čija je religija – Istina.”

Istovetnu poruku je uputio i nemački istoričar u devetnaestom stoleću, Edvard Majer. Bio je zaprepašćen činjenicom da izmišljotine o slovenskim narodima prihvataju sve državne i naučne ustanove Evrope, pa je o tom čudu nad čudima napisao:

Ako jednog dana neka od slovenskih zemalja bude postigla politički ili kulturni uticaj u Evropi, celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova.

Kad se shvati ova poruka čestitog nemačkog istoričara i pogleda sadržaj knjige Jovana D. Marjanovića, biće jasno da je njegova (ovovremena) knjiga jedan od najvažnijih današnjih razbijača lažne istorijske tvrđave o Slovenima, kako su to najavili i u svojim delima: Miloš Milojević, Simo Lukin Lazić, Pavle Solarić, Jovan Deretić, Dragoljub Antić, Milutin Jaćimović i mnogi drugi savremeni istraživači u Srbiji, Rusiji i u mnogim drugim evropskim zemljama – poput akademika Antolija Kljosova iz SAD i Đankarla Tomecoli Ticijana iz Italije.

Zvanični istoričari u SANU i na Beogradskom univerzitetu, koji su pisali protiv dela samostalnih istraživača iz dvadesetog i dvadesetprvog stoleća, biće nemoćni da ičim ospore sadržaj i odlike knjige Jovana D. Marjanovića.

Njihovom nemoći će iskrsnuti ono što je najavio nemački istoričar „...celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova”.

Beograd, 25. aprila 7527 (2019)

smanji sadržaj


prof. dr Velimir Abramović, naučni filozof, mislilac i popularizator Tesline nauke 20. veka

iz emisije „Autoritet” TV produkcije „Srpski Kolektiv” (YouTube)

Gospodin Jovan Marjanović je prvi član i predstavnik jednog novog intelektualnog pokreta koji spaja ono što zovemo arhiistorija, dakle početni identitet nas Srba u duhovnom smislu, i Teslijanskog novog doba. Jovan Marjanović je prvi predstavnik koji je pismeno ušao u muzej osnivača Teslijanske civilizacije kao prvi čovek koji spaja slobodnu energiju i Vinčansku prirodnu kulturu.


Vanja Vučenović, urednik internet portala za strateška istraživanja i analize Srpska Analitika

Najtoplija preporuka odlične studije na kojoj je godinama, vrlo predano, sistematično i savesno rađeno. Ova značajna studija, pored svega ostalog, oslanja se prevashodno na genetiku, nauku koja je sve pozvanija da odgovori na sva ona škakljiva pitanja na koja savremena istorijska nauka nije ili se, pak - zbog političke i kvazinaučne korektnosti - ne usuđuje.
Da li smo mi Srbi i u kojoj meri slovenskog porekla, da li smo se uopšte doseljavali ili smo oduvek živeli na ovim prostorima, da li se, istorijski posmatrano, središte najznačajnijih svetskih tokova nalazi upravo na prostoru na kome mi danas živimo. Na sva ova pitanja, ali i mnoga druga, dobar deo odgovora ponudiće Vam ova vredna studija.


Mediji o knjizi

[INTERVJU]  Novosti - NAJSRODNIJI SU NAM HRVATI: Srbi su potomci Dačana

Publicista Jovan D. Marjanović nedavno objavio knjigu sa novom teorijom o poreklu našeg naroda. Srbima su najsrodniji Hrvati i Rumuni, kažu rezultati genetičkih analiza. povezane vesti
Alo - OTKRIVENO PRAVO POREKLO SRBA? Zaprepastićete se kad pročitate KOJI NAROD NAM JE GENETSKI SLIČAN!

Pokazalo se da istina nije crno-bela već šarena, ali ipak bliža autohtonoj školi o poreklu naroda jugoistočne Evrope. povezane vesti
 
Objavljivanjem knjige „Genetika stare i nove Europe – porijeklo naroda jugoistočne Europe”, u kojoj je iznio tvrdnju da su genetičke analize pokazale da su Srbima najsrodniji Hrvati i Rumunji, srpski publicist Jovan D. Marjanović u Hrvatskoj je podigao velik interes. povezane vesti
 
Činjenica da u Srbiji postoje tri velike haplogrupe: I2, E1b i R1a govori da mi nismo čista nacija, već mešavina tri različita plemena i mnoštva manjih pridošlica. Postavlja se pitanje otkud toliki slovenski toponimi u Rumuniji, kao npr. planina Semenik, grad Trgovište i Njamc (Nemac), reka Bistrica i Prut - objašnjava Jovan D. Marjanović, autor knjige „Genetika Stare i Nove Evrope - poreklo naroda jugoistočne Evrope”.


Čitaoci koji su kupili ovu knjigu takođe su kupili

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina
Jovan Marjanović, dipl. inž.
(9)
elektronsko izdanje
490 din. (EUR 5,00)
Gravitacione mašine
akademik Veljko Milković
štampano izdanje
990 din.
(US$22.50, EUR 16.58)


O autoru

JOVAN D. MARJANOVIĆ je istaknuti srpski publicista i istraživač sa interesovanjima za prošlost, filozofiju prirode, čiste energetske tehnologije i granična područja nauke. Međunarodno je poznat po svojim tekstovima i analizama o novim energetskim tehnologijama o čemu je do sada napisao desetak popularnih naučnih radova i objavio dve najznačajnije naučne knjige na polju slobodne energije, Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina (2011) i Nauka o slobodnoj energiji (2018), koje su postale nezaobilazna literatura i udžbenici za razumevanje free energy magnetnih mašina. Svoj doprinos istorijskoj nauci dao je istraživanjem prošlosti Balkana i istorije evropskih naroda kroz analize i tumačenja dostignuća genetike na polju proučavanja migracija naroda, što je na kraju rezultiralo njegovom kapitalnom knjigom Genetika Stare i Nove Evrope (2018). više


Pregled knjige
 


Prva rečenica:
Genetika se može podeliti na klasičnu genetiku i molekularnu genetiku.
Kategorija:
Istorija -- genetika, haplogrupe, praistorija, poreklo naroda Evrope
Ključne reči:
DNK, haplotipovi, Y hromozomske haplogrupe, Stara Evropa, Indoevropljani, antički narodi, migracije naroda, formiranje naroda, jugoistočna Evropa, Balkan

Pročitajte odlomke iz knjige:


Prednja korica | Predgovor | Sadržaj | Uvod | Zadnja korica


Knjigu možete poručiti pouzećem (plaćanje se vrši kada poštar donese knjigu na kućnu adresu - važi samo za isporuke na teritoriji Srbije) ili uplatom na račun pre slanja - da izvršite porudžbinu molimo Vas ispunite Narudžbenicu

vrsta štampe (izaberite)
Porudžbine iz inostranstva možete izvršiti plaćanjem putem kreditnih kartica ili PayPal-om nakon čega će Vam knjiga biti dostavljena registrovanom avionskom pošiljkom - da izvršite porudžbinu molimo Vas izaberite prvo vrstu štampe (crno-bela ili u boji) i kliknite na dugme levo Buy Now.

U slučaju pojave problema prilikom porudžbine, molimo Vas kontaktirajte nas na e-mail


Detaljnije o knjizi

Broj strana: 364
Jezik: srpski (ćirilica)
Format: 23,5 x 17 x 2 cm
Papir: 80g (crno-bela štampa / štampa u boji)
Povez: meki
Ilustrovano: 78 ilustracija, 72 fotografije, 8 dijagrama
Težina pošiljke: 0,620 kg
ISBN: 978-86-88883-08-5  [1. izdanje]  (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
ISBN: 978-86-88883-09-2  [2. izdanje]  (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
Izdanje: 1. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, štampa u boji) - avgust 2018.
             2. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, crno-bela štampa) - septembar 2018.
Izdavač: Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković, Novi Sad, Srbija

Štampano u Srbiji

Fond u bibliotekama:

 

Komentari čitalaca

 Knjiga je odlična  07. decembar 2018.
autor: Slobodan M. (Srbija)

Knjiga je interesantna, zaokružila je temu koja nije nepoznata - da smo mi sa Balkana istog porekla i genetski slični, na način koji do sada niko nije odradio u jednoj knjizi, i svaka preporuka za čitanje! Pozdrav!

 Napokon!  30. januar 2019.
autor: Zoran B. Marinković (Srbija)

Hvala Vam na činjenicama koje ste multidisciplinarno obradili, složili i povezali. Hvala što ste hronološki i međusobno povezali praistoriju Evrope.

Zoran B. Marinković, prof. geografije

 Genetikom do istine i istorijske i jezičke  01. februar 2019.
autor: Nenad Stanković (Srbija)

Ja sam zaljubljenik u istoriju. Pre par godina Hrvati su prvi radili genetiku i došli do saznanja da su Srbi, ali kako oni kažu Srbi iz desetog veka, a mi današnji Srbi da smo mešavina Turaka, Cigana i sl. što je mene jako razljutilo i počeo sam da se zanimam za tu materiju.
Hvala bogu da su se mladi Srbi setili da nisu komunisti i počeli su da se bave tom materijom i došlo se do rezultata da su Srbi ipak autohtoni narod na Balkanu.
Tu tezu vrlo smelo, ali studiozno, iznosi gospodin Marjanović za razliku od plašljivih istoričara koji jadni robuju raznim teorijama, a mnoge od njih nisu ni tačne. Autor iznosi smelu tezu da su Srbi narod ponajpre, za razliku od Turaka, Grka, Albanaca i sl., i da su Srbi autohtoni na Balkanu. Naročito mi se dopada u knjizi što autor donosi zaključke za razliku od istoričara kilavih koji su u stanju satima da pričaju, a da ne donesu nikakav zaključak.

Bravo za gospodina Marjanovića!
Tek ćemo se još ćerati dok ne isteramo istinu na videlo.

slikar Nenad Stanković

 Knjiga koja menja istoriju  24. april 2019.
autor: Veljko Perović (Srbija)

Želim autoru da čestitam na sjajnom delu „Genetika Stare i Nove Evrope”. Knjiga obiluje istorijskim činjenicama i interesantnim detaljima koji su vešto utkani kroz aktuelna genetička istraživanja. Takođe, sjajnim opservacijama kojim knjiga obiluje su se definitivno promenila istorijska gledišta na narode Evrope (i šire). Za sve ljubitelje savremene istorije ovo je pravi izbor.

 Razum i Geni  15. maj 2019.
autor: dr Vladan Bajić (Srbija)

Knjiga gospodina Marjanovića je delo kome se skida kapa. Naime, iako nije genetičar po struci, gospodin Marjanović je ušao duboko u temu i razradio informacije na takav način da i čovek koji nije stručan može da razume zaključke. Sa strane stručnosti, iako se bavim neurocitogenetikom, ne mogu da govorim koliko je verno preneseno veliki broj informacija u vezi haplogrupa i kako su se one „prenosile” kroz vreme. Međutim, i ovde je gospodin Marjanović sa izuzetnom objektivnošću izneo i svoje sumnje i neke teme koje mi uzimamo zdravo za gotovo u vezi naše genetike. Stoga, ako Marjanović iznosi da je naš genotip uvezan sa genotipovima drugih Evropljana, pa i čuvenih Arijevaca onda je to TAČNO... Svaka čast još jednom...

dr Vladan Bajić, naučni savetnik u Insitutu „Vinča”


Podelite Vaše utiske sa drugim čitaocima - pošaljite Vaš komentar
 

Za više informacija, kontaktirati
Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković - VEMIRC
Bulevar cara Lazara 56
21000 Novi Sad
Srbija
e-mail:
web: www.veljkomilkovic.com


Od istog autora

Osnovni principi over juniti
elektromagnetnih mašina
    [elektronsko izdanje]

Naučni pogled na svet slobodne energije
iz naelektrisanja i magnetnih polja


autor: Jovan Marjanovic, dipl. inž. elektrotehnike

Cena: 490 din. (EUR 5,00)

Cilj ove knjige je da otključa tajne over junitija i nauči čitaoce šta je over juniti i kako to radi. Čitalac će naučiti osnovne principe za pravljenje novih ultra efikasnih električnih motora i generatora i kako da poboljša postojeće patente koji koriste stalne magnete.

Više informacija

Ostale KNJIGE

 


Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković © 2005-2019. Sva prava zadržana.